Małgorzata Swędrowska

  • trener i popularyzator literatury dziecięcej na licznych warsztatach dla nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców
  • twórca koncepcji czytania wrażeniowego, czyli „smakowania” literatury wszelkimi zmysłami w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
  • czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prowadzony warsztat: